Design som ger uppmärksamhet

Kreativa produkter

Profilprodukter behöver inte vara tråkiga slit och slängprodukter. Ju mer kreativ produkten är i sitt utförande desto mer uppmärksamhet drar den, och i förlängningen ditt företag till sig. Det kan därför vara bra att försöka tänka ut något speciellt och unikt när du beställer profilprodukter. Kort sagt: var lekfull i designen och tryckplaceringen av dina profilprodukter!

Kanske har man som företag varken vilja, ork eller möjlighet att lägga tid på allt för genomtänkta produkter. Därför kan man ta kontakt med något designföretag för rådgivning. Kanske kostar det lite extra, men det kan vara värt det. Dina produkter kan bli något eftersträvansvärt som också andra företag får upp ögonen för.

Tryckplacering

31 - Design som ger uppmärksamhet

Förutom själva designen av produkten kan man också vara kreativ i valet av tryckets placering på produkten. Det finns exempelvis brödrostar som ”bränner fast” loggan på bröden när de rostas eller skor med skoavtryck som går att beställa i form av ditt företags logga. Bara fantasin sätter gränser. Ett företag som utdelar kreativa produkter ger också intrycket av att vara ett kreativt företag. Ju mer spektakulära produkterna är desto mer omtalade blir de och ditt företag.

Gå inte till överdrift

32 - Design som ger uppmärksamhet

Låt dock inte den spektakulära och kreativa designen gå till överdrift. Det viktigaste är förstås ändå till sist att produkterna används. Även om man har världens mest spännande och kreativa produkt att dela ut måste man alltid fråga sig om de kommer att användas på företaget i fråga. Annars finns risken att din egen marknadsföring blir det primära och alltför uppenbar. Det primära ska alltså vara att det finns användning för produkterna och att mottagarna blir nöjda och har nytta av dem.

Många företag erbjuder kreativa och innovativa produkter och lösningar

33 - Design som ger uppmärksamhet

Känner du och ditt företag trots allt att ni inte har tid eller ork att lägga på kreativa produkter så finns det oftast redan många kreativa lösningar av företaget man beställer sin profilreklam ifrån. Gå igenom sortimentet och se. Kanske erbjuder de något riktigt spektakulärt.